Posted by : Nurhadi Prayogi 08 July 2011

KOP SURAT


 S U R A T   T U G A S
Nomor : ...............................................Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama                              :
NIP                                 :
Pangkat/Gol.Ruang           :
Jabatan                           :

Menugaskan Kepada

Nama                              :
NIP/NRPTT                      :
Pangkat/Gol. Ruang          :
Jabatan                            :

Untuk                                        :
 Hari                                :
Tanggal                           :
Waktu                              :
Tempat                            :

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.


                                       


Karawangi, .....................................
Kepala .......................................
......................................................
NIP. .........................................- Copyright © Nurhadi Prayogi - Powered by Blogger - Designed by Nurhadi Prayogi -